عروسک LOL بزرگ برونت با دامن گلدار

عروسک LOL بزرگ با موی بلوند و پوست سبزه و ارتفاع 24 سانتی متر