عروسک LOL بزرگ مفصلی با تم آبی همراه لوازم جانبی

عروسک ال او ال سورپرایز مفصلی با تم آبی و با ارتفاع 30 سانتی متر و همراه چندین لوازم جانبی شانسی