عروسک LOL بزرگ مفصلی با تم زرد همراه لوازم جانبی

عروسک ال او ال سورپرایز مفصلی با تم زرد و با ارتفاع 30 سانتی متر و همراه چندین لوازم جانبی شانسی