عروسک LOL بزرگ مفصلی با تم سبز همراه چند اکسسوری

عروسک ال او ال سورپرایز مفصلی با تم سبز و با ارتفاع 30 سانتی متر و همراه چندین اکسسوری شانسی