عروسک LOL بلند با موهای آبی

عروسک LOL بلند با موی آبی و لباس های فانتزی و با ارتفاع 24 سانتی متر