عروسک LOL بلند با موهای زرد و مشکی

عروسک LOL بلند با موی زرد و مشکی و لباس های فانتزی و با ارتفاع 24 سانتی متر