عروسک LOL بلند با موهای سبز

عروسک LOL بلند با موی سبز و لباس های فانتزی قرمز و با ارتفاع 24 سانتی متر