عروسک LOL بلند با موهای صورتی

عروسک LOL بلند با موی صورتی و لباس های فانتزی و با ارتفاع 24 سانتی متر