فانکوپاپ آیرون من

فیگور فانکوپاپ آیرون من 10 سانتی متری با قابلیت ایستادن و چرخش گردن و کتف