فانکوپاپ سوپرمن

اکشن فیگور فانکوپاپ سوپرمن 10 سانتی متری با قابلیت ایستادن و چرخش گردن و کتف