فانکوپاپ فلش سری اونجرز

فیگور فانکوپاپ فلش 10 سانتی متری با قابلیت ایستادن و چرخش گردن و کتف