فانکوپاپ لوگان ( ولورین )

اکشن فیگور فانکوپاپ لوگان 10 سانتی متری با قابلیت ایستادن و چرخش گردن