فانکوپاپ مرد عنکبوتی سری اونجرز

فیگور فانکوپاپ مرد عنکبوتی مدل اونجرز با ارتفاع 10 سانتی متر و با قابلیت ایستادن و چرخش گردن