فانکوپاپ هالک

اکشن فیگور فانکوپاپ هالک 10 سانتی متری با قابلیت ایستادن و چرخش گردن