فانکوپاپ ونوم

فیگور فانکوپاپ ونوم با ارتفاع 10 سانتی متر و با قابلیت ایستادن و چرخش گردن