فانکوپاپ پلنگ سیاه (پانتر)

اکشن فیگور فانکوپاپ پلنگ سیاه ( پانتر ) 10 سانتی متری با قابلیت ایستادن و چرخش گردن