مجموعه فیگورهای مانسترهای Monster High – (اور افتر های)

مجموعه 6 فیگور شخصیت های محبوب مانستر های (اور افتر های) با ارتفاع 12 سانتی متر