اکشن فیگور جوکر و هارلی کویین با طراحی کیوپاسکت

پکیج اکشن فیگور جوکر و هارلی کویین با طراحی منحصربه فرد کیوپاسکت و ارتفاع 15 سانتی متر