مجموعه اسباب بازی فیگور و ساعت آمنیتریکس بن تنیسون

اسباب بازی فیگور بن تن به همراه ساعت مچی بن تن ریبوت با دو شابلون موجودات پیشرفته بن تن