فیگور سونیک شخصیت تیلز Tails

اسباب بازی فیگور سونیک شخصیت تیلز Tails با ارتفاع 11 سانتی متر