فیگور سوپر سونیک زرد

اسباب بازی فیگور سوپر سونیک زرد با ارتفاع 11 سانتی متر