فیگور شخصیت متال سونیک

اسباب بازی فیگور شخصیت سوپر سونیک با ارتفاع 11 سانتی متر