فیگور کیوپاسکت آنا مدل لباس بهاری

فیگور کیوپاسکت آنا از انیمیشن فروزن با ارتفاع 15 سانتی متر