فیگور کیوپاسکت بوپیپ Bo Peep از کارتون داستان اسباب بازی ۴

فیگور کیو پاسکت شخصیت بوپیپ از کارتون داستان اسباب بازی ها 4 بسیار سبک و با قد 15 سانتی متر