ماکت و لگو سه بعدی آپتیموس پرایم تبدیل شوندگان

اسباب بازی ماکت و لگو قهرمانان تبدیل شوندگان شخصیت آپتیموس پرایم با ارتفاع 15 سانتی متر