لگو هرماینی گرنجر از مجموعه هری پاتر ۱۰۹ قطعه ای

اسباب بازی و مینی فیگور لگو هرماینی گرنجر به همراه اژدها از مجموعه هری پاتر با 109 قطعه