لگو هری پاتر و عنکبوت – لانه آراگوگ ۱۰۹ قطعه ای

اسباب بازی و مینی فیگور لگو هری پاتر و رتیل شامل 109 قطعه