عروسک lol بزرگ با پوست سبزه و موی بلوند

عروسک lol بزرگ با پوست سبزه و موی بلوند و ارتفاع 25 سانتی متر