عروسک lol بزرگ با پوست سفید و بلوند

عروسک lol بزرگ با پوست سفید و موی بلوند و ارتفاع 25 سانتی متر