عروسک lol بزرگ برونت

عروسک lol بزرگ برونت (پوست سفید و موی مشکی) در ایران با ارتفاع 25 سانتی متر