عروسک های lol بزرگ سفید و موی طلایی

عروسک های lol بزرگ با پوست سفید و موی طلایی و دامن قرمز رنگ و با ارتفاع 25 سانتی متر